De AOb en jouw privacy

Wanneer je vervoer voor de staking aanvraagt krijgen wij persoonsgegevens van jou. Bij het invullen van het formulier, wanneer je ons belt, mailt of een brief schrijft, soms ook als je iemand van de AOb spreekt op school. Omdat wij weten dat het steunen van een staking gevoelige informatie kan zijn – en dat ook is volgens de wet – gaan we daar zorgvuldig mee om.

Onze belofte
- Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en we houden ons aan de wet
- Jij bepaalt wie mag weten dat je vervoer hebt aangevraagd. We respecteren jouw keuze
- Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen
- Je kunt eenvoudig jouw gegevens opvragen en aanpassen
Hieronder kun je lezen wat de AOb vastlegt en waarom.

Om welke gegevens gaat het?
Wanneer je lid bent, registreren we jouw naam, contactgegevens en waar je werkt. Daarnaast bewaren we jouw e-mail of correspondentie zolang dat nodig is. Bij deelname aan acties of stakingen registreren we dat alleen indien je dat zelf aangeeft. Indien bepaalde gegevens niet meer relevant zijn zullen we deze anonimiseren of verwijderen.

Jouw gegevens zijn veilig
Het verzamelen en opslaan van al deze gegevens doen we om je op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Maar dat kan ook zijn om contact met je te kunnen opnemen en de gelegenheid te geven deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. In die gevallen dat de AOb met andere organisaties samenwerkt – zoals bijvoorbeeld bij de verzending van het Onderwijsblad – en daarvoor uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, doen we dat op basis van duidelijke contracten en geheimhouding. Binnen de organisatie van de AOb zorgen we dat alleen die mensen bij jouw gegevens kunnen, voor wie dat vanwege hun werk ook logisch is.

Verantwoordelijkheid en contact
De AOb is een vereniging en de secretaris van het dagelijks bestuur is hoofdverantwoordelijk als het gaat om zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Veel taken zijn uitbesteed aan onze werkorganisatie, in de werkorganisatie is de directeur verantwoordelijk.

Je hebt altijd het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kun je terecht bij het Informatie en Advies Centrum via: info@aob.nl Je kunt deze of andere vragen ook stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de AOb door te mailen naar privacy@aob.nl